CD 2016

 LADISLAV KUPKOVIČ - CHAMBER MUSIC FOR VIOLIN AND PIANO

Dostupné v e-shope Diskant

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ladislav Kupkovič sa narodil 17. marca 1936 v Bratislave. Absolvoval štúdium hry na husliach na bratislavskom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave, kde súčasne študoval aj dirigovanie. Bol dirigentom orchestra súboru Mladé srdcia a členom orchestra Lúčnice. Od roku 1960 bol členom Slovenskej filharmónie. V roku 1963 inicioval vznik súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na interpretáciu experimentálnej hudby. Zaradil sa medzi najaktívnejších mladých skladateľov. V roku 1967 získal prestížnu cenu Igric za najlepšiu filmovú hudbu roka. Jeho výrazné skladateľské a interpretačné výkony mu v roku 1969 umožnili získať štipendium DAAD na ročný tvorivý pobyt v západnom Berlíne. Po skončení štipendijného pobytu sa rozhodol emigrovať do západného Nemecka a jeho pôsobiskom sa stal Köln. V roku 1973 prijal miesto na Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveri, kde vyučoval novú hudbu, hudobnú teóriu a skladbu. V roku 1976 bol vymenovaný univerzitným profesorom. Od sedemdesiatych rokov sa od svojich avantgardných diel začal prikláňať k tonálnej hudobnej kompozícii. Popri úspešnom pedagogickom pôsobení tvorí bohaté a žánrovo rozmanité hudobné dielo, do ktorého patria tri opery, sedem symfónií, koncerty a sonáty, sláčikové kvartetá, drobné virtuózne skladby a stovky filmových, televíznych a javiskových hudieb. Za skladbu Missa Ioannis Pauli Secundi získal v roku 1980 1. Cenu na Kirchenmusikwoche Neuss. S jeho rozsiahlou hudobnou tvorbou, medzinárodne uznávanou, sa slovenskí poslucháči mali možnosť oboznámiť až po roku 1990. V roku 1996 sa stal čestným občanom obce Cífer. V máji 2016 prevzal Mimoriadnu cenu Slovenského ochranného zväzu autorského za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Ladislav Kupkovič zomrel 15. júna 2016 v Hannoveri. 

TRACKLIST:

Sonatine Nr. 3 D-Dur / Sonatína č. 3 D dur (1979)
Allegro moderato - Vivo - Andante - Presto non troppo
Thema und 13 Variationen / Téma a 13 variácií (1981)
Sonate Nr. 5 f-Moll / Sonáta č. 5 f moll (1991)

Sostenuto - Andante - Vivo - Non troppo
Armenische Lieder aus Garin / Arménske piesne z Garin (1989)
Marsch F-Dur / Pochod F dur (1980)
Doppelmarsch G-Dur / Dvojitý pochod G dur (1998)
Compliment / Kompliment (2012)
Talisman / Talizman (2013)
Souvenir / Suvenír (1971)

Czechoslovak chamber duo / Československé komorné duo
Pavel Burdych, violin / husle
Zuzana Berešová, piano / klavír

  

CD "Ladislav Kupkovič - Chamber Music for Violin and Piano"
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

BÉLA KÉLER: VALČÍKY PRE HUSLE A KLAVÍR

Dostupné v e-shope Videorohal.com 

Béla Kéler skomponoval v ranej fáze tvorby 49 neopusovaných valčíkov, väčšinou pre sólový klavír. Počnúc pôsobením vo Viedni vytvoril 27 opusovaných valčíkov pre orchester, ku ktorým väčšinou vytvoril verzie pre husle a klavír, sólový klavír a štvorručný klavír. Vo všetkých valčíkoch udržiava jednoliatosť formy: úvod, päť samostatných tancov a záver. Valčík Nemecká duša, op. 88 dokončil 29. marca 1870. Autograf diela sa nachádza v depozite Šarišského múzea v Bardejove. Premiéra sa odohrala 21. marca 1871 vo Wiesbadene. Valčík Na krásnom Rýne spomínam na Teba, op. 83 dirigoval Kéler prvýkrát vo Wiesbadene 28. augusta 1868 po návrate z Bardejova a je spomienkou na rodné mesto. Úvodné tóny valčíka sú vytesané na Kélerovom náhrobnom kameni vo Wiesbadene. Dielo sa svojho času úspešne porovnávalo s valčíkom Johanna Straussa ml., Na krásnom modrom Dunaji. Dátum skomponovania valčíka Pod talianskym modrým nebom nie je známy. Zrejme ide o jeden z posledných valčíkov, ktorý nebol vydaný tlačou a nemá opusové číslo. Jednotlivé tance majú netradične svoje pomenovania. V závere nazvanom „Zbohom Taliansko" cituje neapolskú pieseň „Santa Lucia". Valčík Posledné hodiny šťastia, op. 100 dokončil Kéler 22. novembra 1872 a prvýkrát zaznel o mesiac neskôr. V introdukcii odbíjajú pomyselné hodiny jedenástu, ktorá uvádza poslednú hodinu hernej prevádzky wiesbadenského kasína v podobe pätice tancov. Skladba sa završuje motívom nemeckej piesne Buď šťastný tichý dom. Valčík Od Rýna k Dunaju, op. 138 dokončil Kéler 17. marca 1876 vo Wiesbadene. Prostredníctvom nemeckých a rakúskych motívov sprostredkováva atmosféru dvoch európskych veľriek, blízkych miestam, kde pôsobil. Kompozičnú prácu na Rakúsko-uhorskom valčíku, op. 91 Kéler ukončil 25. januára 1871. V úvode exponuje nápevy uhorskej a rakúskej ľudovej piesne. V priebehu valčíku využíva pôsobivý kontrastný charakter rakúskych a uhorských motívov a uzatvára ho fragmentom Rákociho pochodu a Haydnovej Cisárskej hymny. 

TRACKLIST:

1. Nemecká duša / Deutsches Gemüthsleben, op. 88
2. Na krásnom Rýne spomínam na Teba /
Am schönen Rhein gedenk ich Dein, op. 83
3. Pod talianskym modrým nebom / Unter Italiens blauem Himmel
4. Posledné hodiny šťastia / Die letzten Glückstunden, op. 100
5. Od Rýna k Dunaju / Vom Rhein zur Donau, op. 138
6. Rakúsko-uhorský valčík / Österreich-Ungarn Walzer, op. 91

Československé komorné duo / Tschechoslowakisches Kammerduo
Pavel Burdych, husle / Violine
Zuzana Berešová, klavír / Klavier

 

CD "Béla Kéler: Valčíky Bélu Kélera pre husle a klavír"
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

CD 2012  

 
CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO  
(profilové CD)
 
 
 
Dostupné v e-shopu Českého rozhlasu - Radiotéka
 
Slovenský skladatel Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) patří mezi velké zjevy slovenské hudby první poloviny 20. století. Trnavský se ve své tvorbě věnoval zejména slovenské lidové písni a liturgickým hudebním formám. Komorní hudba v hierarchii Trnavského tvorby zaujímá poměrně skromné místo. Její jediný významný zástupce je Sonáta g moll pro housle a klavír, op. 12 z roku 1904. Obsah skladby odráží rysy autorovy mladé výbušné osobnosti: vtip, melodickou invenci, sklon k lyrice a meditativnosti. Sonáta patří k pilířům klasické slovenské komorní hudby.
  
Slovenský skladatel, performer a tvůrce zvukových instalací Peter Machajdík (*1961) zaujímá ve světe soudobé hudby unikátní místo. Mezinárodně uznávaným se stal po úspěchu svého multimediálního projektu Intimate Music na festivalu Inventionen 1994 v Berlíně. Machajdík spolupracuje s komorními soubory, orchestry, choreografy, tanečníky, výtvarnými umělci. Komponuje hudbu k filmům a pro divadelní představení. Za svou tvorbu obdržel nejvýznamnější ocenění v oblasti vážné hudby na Slovensku - Cenu Jána Levoslava Belly. Sonáta Rosenberg pro housle a klavír z roku 2010 je skladba jedinečné architektury, která koketuje s minimalismem. Přesto vypovídá o bohatém hudebním a filozofickém myšlení autora. Československé komorní duo premiérovalo Sonátu Rosenberg na festivalu Forfest v Kroměříži. Pro více informací navštivte osobní stránky Petra Machajdíka - www.machajdik.de .
   
Český skladatel Antonín Dvořák (1841 - 1904) se řadí k nejproslulejším osobnostem českého národa. Více než jedno století trvá intenzivní zájem o jeho hudbu v jeho vlasti i po celém světě. Léta 1878 až 1880 jsou v kontextu Dvořákovy tvorby označovány jako slovanské období. Vyznačují se výrazným příklonem k slovanské lidové hudbě a zároveň představují jeho nejplodnější období. Během krátkého časového úseku vzniklo obrovské množství skladeb. V závěru tohoto období napsal Dvořák i poměrně málo hranou Sonátu F dur, op. 57 pro housle a klavír, která je jedinou jeho dochovanou kompozicí nesoucí označení „sonáta". Vznikala skoro souběžně se slavným houslovým koncertem a moll, op. 53 v roce 1880 a v podstatě je jeho lyrickým protějškem. Její obsahový postup k závěrečné veselé větě je stejný jako u koncertu. Forma skladby, motivická práce i zvukové spojení obou nástrojů prozrazují ruku mistra.
 
TRACKLIST:
 
Mikuláš Schneider-Trnavský
Sonata in G minor, Op. 12/Sonáta g moll, op. 12 (1904)

1. Allegro 8:37
2. Scherzo 2:06
3. Adagio 4:29
4. Rondo 4:02

Peter Machajdík
Sonata Rosenberg/Sonáta Rosenberg (2010)
5. Moderato 3:01
6. Lento 3:36
7. Allegro 7:07

Antonín Dvořák
Sonata in F major, Op. 57/Sonáta F dur, op. 57 (1880)
8. Allegro, ma non troppo 12:03
9. Poco sostenuto 6:50
10. Allegro molto 6:21
 
Czechoslovak Chamber Duo
Československé komorní duo

Pavel Burdych, violin/housle
Zuzana Berešová, piano/klavír 

Vydání profilového CD "Czechoslovak Chamber Duo" se uskutečnilo
s finanční podporou EGE, spol. s r.o.: