Občianske združenie Slovan Art je organizáciou, v ktorej sa združujú hudobný interpreti za účelom uskutočňovania koncertnej činnosti so zameraním na prezentáciu hudby slovanských národov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY 2018

SLOVENSKÉ A ČESKÉ SKLADATEĽKY V ČESKOSLOVENSKU

Koncerty zo skladieb slovenských a českých skladateliek
tvoriacich počas existencie Českolovenska

Účinkuje: Československé komorné duo
Pavel Burdych, husle & Zuzana Berešová, klavír

Program koncertov:

Vítězslava Kaprálová
Legenda (1932)
Burleska (1932)
Elegie (1939)

Ivana Loudová
Sonáta pro housle a klavír (1961)
I. Andante - II. Presto - III. Andante appassionato. Allegro

Silvie Bodorová
Ancora una volta primavera (1992)
Concerto dei fiori (1996)

Iris Szeghy
Hommage à Rodin (1982)
I. Kovový vek - II. Mysliteľ - III. Balzac

Viera Janárčeková
Duo extatico (1999)

------------

20. 06. 2018 - KROMĚŘÍŽ /CZ/ - Arcibiskupský zámok, 20:00

 

22. 06. 2018 - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ /CZ/ - Dvorana múzea, 17:00 

 

 Koncerty v Kroměříži a Moravskej Třebovej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

PROJEKTY 2016

 LADISLAV KUPKOVIČ - CHAMBER MUSIC FOR VIOLIN AND PIANO

Kompaktný disk zo skladieb slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča.

Sonatine Nr. 3 D-Dur / Sonatína č. 3 D dur (1979)
Allegro moderato - Vivo - Andante - Presto non troppo
Thema und 13 Variationen / Téma a 13 variácií (1981)
Sonate Nr. 5 f-Moll / Sonáta č. 5 f moll (1991)

Sostenuto - Andante - Vivo - Non troppo
Armenische Lieder aus Garin / Arménske piesne z Garin (1989)
Marsch F-Dur / Pochod F dur (1980)
Doppelmarsch G-Dur / Dvojitý pochod G dur (1998)
Compliment / Kompliment (2012)
Talisman / Talizman (2013)
Souvenir / Suvenír (1971)

Czechoslovak chamber duo / Československé komorné duo
Pavel Burdych, violin / husle
Zuzana Berešová, piano / klavír

CD "Ladislav Kupkovič - Chamber Music for Violin and Piano"
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

LADISLAV KUPKOVIČ - AUTORSKÝ KONCERT

Autorský koncert zo skladieb slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča.

21. 06. 2016, 20:00 - KROMĚŘÍŽ - Snemová sála Arcibiskupského zámku
koncert na festivalu Forfest Czech Republic
12. 10. 2016, 19:00 - PRAHA - Pálffyho palác
podujatie Slovenského inštitútu v Prahe

Účinkuje: Československé komorné duo
Pavel Burdych, husle & Zuzana Berešová, klavír

Program koncertu:
Sonatína č. 3 D dur (1979)
Téma a 13 variácií (1981)
Arménske piesne z Garin (Erzurum) (1989)
Sonáta č. 5 f moll (1991)
Sonáta č. 9 D dur (1999)
Dvojitý pochod G dur (1998)
Kompliment (2012)
Talizman (2013)
Suvenír (1971)

Odborné recenzie:

LETŇANOVÁ Elena. Dvadsiatysiedmy FORFEST 2016. Recenzia. Brno: Opus Musicum 5/2016. s.71-79. ISSN 0862-8505.

LETŇANOVÁ Elena. Súčasná slovenská hudba na Forfeste. Recenzia. Bratislava: Hudobný život 7-8/2016. s.50. ISSN 1335-4140.

Koncerty v Kroměříži a Prahe z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

PROJEKTY 2013

6. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby "Odessa Dialogues"
6-th International Chamber Music Festival "Odessa Dialogues"
6-й международный фестиваль камерной музыки «Одесские диалоги»

Miesto konania: Odessa Philharmonic Society, Ukraine

 

21. 11. 2013 o 19:30
galakoncert s účasťou Československého komorného dua

Iľja Zeljenka – Musica Slovaca
Bedřich Smetana – Duo „Z domoviny“ č. 2

23. 11. 2013 o 15:00
recitál Československého komorného dua

Peter Machajdík - Obrazy meniacej sa zmyselnosti
Valentin Silvestrov - Post scriptum
Antonín Dvořák – Sonáta F dur, op. 57
Eugen Suchoň - Fantázia op. 7

 

 

 Účinkuje:
Československé komorné duo
Pavel Burdych – husle & Zuzana Berešová – klavír

Recitál Československého komorného dua na 6. ročníku medzinárodného festivalu komornej hudby "Odessa Dialogues" bude najmä pripomienkou 20. výročie úmrtia zakladajúcej osobnosti slovenskej národnej hudby Eugena Suchoňa. V programu bude zastúpená aj hudba súčasného úspešného slovenského skladateľa Petra Machajdíka. Cieľom projektu je poukázať na význam a kvalitu pôvodnej slovenské tvorby na koncerte v regióne, kde sa s ňou na živých koncertoch nie je možné stretnúť. Koncerty Československého komorného dua na 6. ročníku medzinárodného festivalu komornej hudby "Odessa Dialogues" sa uskutočňujú s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.

ODESA - 6-TH INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL "ODESSA DIALOGUES"
 
"Od 21. do 23. novembra 2013 sa v Odese koná 6. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby Odeské dialógy, čo je jediný festival klasickej komornej hudby na svete, ktorý je zameraný výhradne na komorné dua. Vysoká medzinárodná úroveň projektu bola potvrdená v predchádzajúcich festivalových ročníkoch, kde sa predstavili hudobníci z Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie. V priebehu festivalových koncertov už zazneli desiatky ukrajinských premiér skladieb súčasných skladateľov aj málo hraných kompozícií európskeho hudobného dedičstva. Festival dáva divákom vzácnu možnosť získať predstavu o rôznych trendoch vo svete hudobného umenia. Festival zakončí v komornej sále Odeskej filharmónie 23. novembra duo z Česka a Slovenska (Československé komorné duo), ktoré predvedie diela českých (A. Dvořák) a slovenských (E. Suchoň, P. Machajdík) skladateľov a klasika ukrajinskej hudby Valentina Silvestrova." - "Odeská dialógy začali vo filharmónii " - Zdroj : Tajmer , 22. 11. 2013 - Celý článok...
 
 

  

Kontaktná osoba:

MgA. Zuzana Berešová, Ph.D.
predseda správnej rady Slovan Art, o.z.

 

Slovan Art, o. z.
MgA. Zuzana Berešová, Ph.D., štatutárny zástupca
Vrančovičova 1261/35, 841 03 Bratislava
IČO: 42264642, DIČ: 2023646350
Bankové spojenie: Fio banka
č. účtu: SK68 8330 0000 0026 0032 1907
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
email: zberes@seznam.cz